Tarieven

Losse tarieven

Kennismakingsgesprek / Intake

45 minuten

Gratis

2e Consult

45 tot 60 minuten

€ 49,50 

Vervolgconsults

30 minuten

€ 27,50

Kort weegconsult / Stok achter de deur

15 minuten

€ 16,50

Eenmalig voedings- en beweegadvies

Kennismakingsgesprek / intake + 1 consult van 45 tot 60 minuten + 1 vervolgconsult van 30 minuten (incl. cursusmap)       

€ 95,-

Basispakket

Kennismakings / Intakegesprek

2e consult

+ 6 Vervolgconsults

(incl. cursusmap)

€195,-

Stok achter de deur pakket

Korte weeg-/adviesconsults

6 consult van 15 minuten

€ 75,-

De tarieven zijn inclusief BTW

Je Lijf in BalanZ is aangesloten bij de beroepsvereniging van gewichtsconsulenten (BGN). Dit waarborgt de kwaliteit en heeft als voordeel dat het mogelijk is dat de consulten afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering, geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Kijk voor meer informatie op het overzicht van vergoedingen.