Tarieven

Losse tarieven

Kennismakingsgesprek / Intake

45 minuten

Gratis

2e Consult

45 tot 60 minuten

€ 49,50 

Vervolgconsults

30 minuten

€ 27,50

Kort weegconsult / Stok achter de deur

15 minuten

€ 16,50

Eenmalig voedings- en beweegadvies

Kennismakingsgesprek / intake + 1 consult van 45 tot 60 minuten + 1 vervolgconsult van 30 minuten (incl. cursusmap)       

€ 95,-

Basispakket

Kennismakings / Intakegesprek

2e consult

+ 6 Vervolgconsults

(incl. cursusmap)

€195,-

Stok achter de deur pakket, bestaande uit 6 korte weeg-/adviesconsults

 

6 consults van 15 minuten*

 

€ 75,-

*na een basispakket kan maar één stok achter de deur pakket worden gevolgd. Daarna zijn in overleg losse vervolgconsults mogelijk naar behoefte.

De tarieven zijn inclusief BTW